Toimitusehdot

Toimitusehdot

Tilauksen tekeminen

Tilaaminen onnistuu verkkokaupastamme 24/7. Toimi kuitenkin nopeasti, tavara liikkuu paljon ja varastosaldot vaihtelevat. Tilaus on sitova kun olet vahvistanut tilauksen kassalla. Kaikki tuotteet toimitetaan vapaasti varastostamme Helsingborgista.

Tilausvahvistus generoituu järjestelmässämme automaattisesti ja samalla saat myös tilausvahvistuksen sähköpostiisi.

Pidätämme oikeuden muutoksiin koskien paino- tai kirjoitusvirheitä.

Maksutavat

1. Suoramaksu nettipankki 

2. Maksukortti

Tällä maksutavalla voit hoitaa maksun suoraan kortillasi. VISA, Mastercard, Maestro, AMEX.

3. Payson lasku

4. Payson

Toimitus

Kaikki tuotteet myydään vapaasti varastosta. Toimitamme tuotteet Schenkerin kautta asiakkaille. Rahdin hinta alkaen 10,90€(alv0) *Arvioitu toimitusaika täsmää 96,4 prosenttiin tilauksista verrattaessa syksyn 2020 toimituksiin. Pidemmät toimitusajat voivat tulla kyseeseen, jos tilattu tuote on päässyt loppumaan varastosta.

Vaurioituneet tuotteet

Mikäli tuote on vaurioitunut kuljetuksessa täytyy tästä reklamoida kuljetusliikkeelle (Schenker) välittömästi. Suosittelemme ottamaan vauriosta kuvan ja liittämään tämän reklamaatioon.

SCHENKER https://www.dbschenker.com/fi-fi/kuljetusvahinko---ulkomaa-461592

Noutamaton lähetys

Lähetyksestä jota asiakas ei ole noutanut ja joka palautetaan meille veloitetaan käsittelymaksu 39€ + alv tai 20% tilauksen arvosta, riippuen siitä kumpi on korkeampi. Tällä käsittelymaksulla katetaan takaisinlähettämisestä ja hyllytyksestä aiheutuneet kulut.

Mikäli vastaanottaja ei ole paikalla vastaanottamassa pakettia, muuttaa tai tilaa meistä riippumattoman jakelun veloitetaan nämä erikseen, kuten myös tapauksissa joissa Shenker tai toimipisteet joutuvat säilyttämään paketteja tiloissaan mikäli lähetyksiä ei noudeta ajoissa veloitetaan tästä varastoinnista maksu.

Palautusoikeus   

Tarjoamme asiakkaille täyden palautusoikeuden. Tuotteet, jotka ovat samassa kunnossa kuin lähetyshetkellä, on mahdollista palauttaa meille lähettämällä ne takaisin enintään 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on vastaanottanut tuotteet.

Palautettavan tuotteen mukaan on liitettävä alkuperäinen lähetysluettelo tai laskujäljennös.

Palautettavien tuotteiden postikulut tulevat asiakkaan maksettaviksi.

Summa, jonka asiakas on maksanut tuotteesta palautetaan tuotteen palautuksen jälkeen. Postikulut vähennetään.

Tuotteen tulee olla samassa kunnossa kuin vastaanottaessa. Vajaana tai vaurioituneena palautetuista tuotteista vähennetään 30-100% arvosta riippuen kunnosta.

Palautusoikeus ei koske yrityksiä, kuntia tai yhdistyksiä. Näiden kohdalla noudatetaan mahdollista takaisinosto periaatetta.

Tuotteiden palautusosoite:

Grossisten Nordic AB
Trintegatan 1
253 68 Helsingborg
Sverige

Hintatakuu 

Lähetä meille sähköpostia ennen tilausta mikäli olet löytänyt saman tuotteen jostain toisesta pohjoismaisesta kaupasta halvemmalla. Varmistamme hinnan ja tarvittaessa toimitamme sinulle alennuskoodin jolla hinta korjataan. Liitä mukaan linkki verkkokauppaan mistä löysit halvemman hinnan. 

Kuluttajansuojalaki 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

Seuraamme kansallisia säädöksiä ja EU direktiivejä.

Takaisinosto

Yritysten, kuntien ja yhdistysten osalta voimme sopia tuotteiden mahdollisesta takaisinostosta. Tästä perimme kuitenkin takaisin osto kulun hallinnollisten kulujen kattamiseksi.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu pp.kk.vvvv. Viimeisin muutos pp.kk.vvvv.

1. Rekisterinpitäjä 

Grossisten Nordic AB
Trintegatan 1
253 68 Helsingborg
Sverige

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

support@ledgrossisten.fi, +46 42 456 91 50

3. Rekisterin nimi 

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Anti-Spam käytäntö

Sähköpostimarkkinointi on mielestämme tehokasta vain, jos siihen on vastaanottajan lupa. Mielestämme on epäeettistä lähettää sähköposteja sellaisille, jotka eivät ole antaneet lupaa.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivullamme evästeitä (cookies). Evästeiden avulla voimme esimerkiksi tunnistaa, mistä selaimista sivustollamme on vierailtu, kuinka kauan sivustolla on vierailtu ja ovatko vierailijat palanneet sivustollemme useamman kerran. Pääsemme myös tarkastelemaan, mitä sisältöä sivustollamme on avattu ja luettu. Evästeet auttavat meitä sivuston analysoinnissa ja auttavat meitä kehittämään sen sisältöä.

Omistusoikeus

Omistus oikeus myydyille tuotteille säilyy myyjällä kunnes kauppasumma on kokonaisuudessaan maksettu. Asiakkaalla ei siis ole oikeutta myydä tai antaa tuotteita eteenpäin ennen kuin tuotteet ovat maksettu. Mikäli kauppasummaa ei makseta on myyjällä oikeus ottaa tuotteet takaisin hallintaansa. Takaisinostossa rahtikulut jäävät ostajan maksettavaksi.

FORCE MAJEUR 

Tapahtumat joihin yritys ei kykene itse vaikuttamaan käsitellään force majeure, tilanteina , mikä tarkoittaa että yritys vapautetaan täyttämästä sopimuksen ehtoja.